Koerad on tähelepanelikud loomad ja nende käitumine võib üllatada, kui võõras inimene silmapiirile ilmub. Urin võib tähendada agressiivsust, soovi peremeest või ennast kaitsta või lihtsalt tundmatust olukorrast põhjustatud ärevust, kirjutab I Heart Dogs.

Aga miks on koertel on erinevate inimeste suhtes erinevad reaktsioonid? Kas ta ehk teab nende kohta midagi, mida sina ei tea?

Tegelikult on iga olukord ainulaadne ja koerte käitumist ei saa üldistada.  Inimesed on koerte jaoks terve müriaad erinevaid lõhnu. Koera haistmisvõime tõttu, mis on inimese omast 10 000 kuni 100 000 korda parem, ei suuda inimesed iial ette kujutada, millist informatsiooni on koer suuteline lõhnataju abil koguma ja mis sõnumeid see kannab. Treenitud jäljekoerad suudavad lõhna abil eristada isegi ühemunakaksikuid, kes elavad samas keskkonnas ja söövad sama toitu. Koerale ei jää seegi saladuseks, kus sa oled käinud ja kellega koos olnud.

Koer võib inimest nuusutades tunda midagi, mis teda urisema ajab, aga millest inimene aru ei saa, sest tema seda ei taju. Urin aga ei peaks peremehele kohe muret valmistama, sest loom võib tajuda midagi sellist, mida ta on varasemast õppinud millegi negatiivsega seostama ning see ei ole koheselt märk, et võõra puhul on tegemist halva inimesega. Näiteks võib inimesel juures olla võõra koera lõhn ja see kutsubki urisemise esile. Nii nagu inimesedki, on lähtub koer oma kogemustest ja kuna nad rääkida ei oska, jääb inimestel üle ainult arvata, miks koer just niimoodi käitub.

Mõni inimene võib lihtsalt tunduda koerale hirmutav. Koerad sõltuvad oma nägemisest küll vähem kui haistmisest, aga mitte nii oluliselt, et nägemine tahaplaanile jääks. Kui koer uriseb just konkreetse inimese peale, võib põhjus olla selles, et ta tunnetab või näeb midagi, mis tema varasemate kogemuste põhjal seostub ohuga.

Inimesed on välimuselt ja kasvult erinevad. Ka kõnnak loeb. Mõnele inimesele iseloomulikud jooned võivad koerale seostuda koerale ohuga või kutsuda urina esile seetõttu, et tegemist on talle täiesti võõra olukorraga ning ta kardab ja tunneb end ebakindlalt.

Isegi tuttavad inimesed võivad koerale ohuna näida, kui nad liiga kiireid või järske liigutusi teevad või kui koer pole varem harjunud peremeest mütsiga nägema, aga ühtäkki ilmub viimane välja, peas tundmatu ja kole peakate.

Juhul kui sa tead, et inimene, kelle peale koer uriseb, on heade kavatsustega, õpeta koerale, et ta ei pea võtma kaitsepositsiooni. Aitab see, kui annad inimesele, kelle peale ta uriseb, mõned koera lemmikmaiused ja palud tal neid koerale anda.

Õpeta koerale käitumist, mis sinu poolt positiivse reaktsiooni esile kutsub. Kui uustulnuk läheneb, ütle koerale näiteks «istu» ja kui ta korralikult käsku täidab, premeeri teda maiusega.

Igatahes, kui koer esmapilgul võõra inimese peale uriseb, ei maksa sellepärast võõra kavatsustes otsekohe kahelda. Põhjus võib olla selles, et koer haistab midagi, milles ta pole kindel, aga koeraomanik saab aidata positiivse kinnituse andmisega koera enesekindlust kasvatada.

Allikas: Lemmik.ee

 

 

 


Tagasi